Nordisk inblick

- av Gunnar Spjuth

Gitarrtävling i Jyväskylä, Finland, 2002

Med flyg nådde jag lätt Jyväskylä via Helsingfors och när planet närmade sig målet bredde en fascinerande syn ut sig. De ännu frusna och snötäckta sjöarna avtecknade sig som vita fläckar, skarpt mot det övriga landskapet. De bildade ett oändligt lapptäcke med en syn som gör det lätt att få för sig att Finland är mer vatten än land.

Jyväskyläregionen är den finskspråkiga kulturens vagga. Här är aktiviteten stor vid universitet och andra utbildningsanstalter och den kulturella profilen tydlig hos teatern, bildkonsten och musiklivet. Den världsberömde arkitekten Alvar Aalto har också gett sitt bidrag till stadens utseende med ett tiotal olika byggnader. I musikkretsar är Jyväskylä känt som arrangör av ett antal stora och välordnade musiktävlingar. Förutom piano och sångtävling arrangeras också en väl etablerad gitarrtävling.

Under dagarna 11-14 april tävlade 32 finska gitarrister indelade i två klasser. Tre pristagare skulle utses bland de tävlande under 18 år och så även bland de över 18 år. Juryn bestod av ordföranden Tuomas Haapinen, gitarristerna John Mills, Giuliano Balestra och Gunnar Spjuth.

Tävlingen genomfördes i tre olika etapper och de sex finalisterna spelade i finalen som solister, tillsammans med orkester. I den lägre klassen, upp till 18 år; Antonio Vivaldis gitarrkonsert i D-dur, och i den övre klassen; Heitor Villa-Lobos gitarrkonsert.

Det var intressant att följa de tävlande och glädjande att konstatera att den tekniska och musikaliska nivån hos finska gitarrister är hög. Som vinnare i den övre klassen framförde Otto Tolonen Villa-Lobos gitarrkonsert på ett mycket övertygande sätt. De övriga finalisterna var: Osmo Palmu och Matti Saarinen som delade på andra platsen i den övre klassen. Janne Malinen blev första pristagare i den yngre klassen och Jussi Tuohino och Perttu Salo andra resp. tredje plats i samma klass.

Initiativtagare till gitarrtävlingen i Jyväskylä är Polytekniska högskolans administrativa chef Juhani Laurila och gitarrläraren vid samma institution: Kai Nieminen.
Kai är uppvuxen i Tornedalen och berättar att det var med viss möda han närmade sig den klassiska gitarren. Kais mor som var finlandssvenska gav honom svenska språket och möjligheten till att lyssna till svensk radio. Här blev Martin Giertz svenska radioprogram ”För Gitarrvänner” den inspirationskälla som på allvar satte igång intresset. Efter 5 års utbildning för Stepan Rak vid konservatoriet i Jyväskylä avslutade Kai sina studier 1978 och är nu sedan tre år tillbaka huvudlärare vid samma institution som idag har status som högskola med namnet Jyväskylä Polytekniska Yrkeshögskola.

Kai Nieminen har även i många år ägnat sig åt att komponera musik och har nu nått ett sådant erkännande att hans verk publiceras av Warner Chappel i Finland. Hans verk lista upptar ett 10 tal verk för orkester, kammarmusik och sånger och naturligtvis kompositioner för gitarr. Här har Kai i flera år samarbetat med den engelske gitarristen John Mills som editerat och vid ett flertal konserter framfört Kais gitarrstycken. Detta har bl.a. lett till att Kai nu ägnar mer och mer tid till att komponera och listan med beställningar av kompositioner bara växer och växer.
I mitten av 70-talet träffade Kai den italienske gitarristen Giuliano Balestra som är president för Fernando Sor tävlingen i Rom. Det blev på många sätt ett betydelsefullt möte. Sen 1981 har Kai varje år besökt Italien för att bl.a. arbeta i juryn i Fernando Sor tävlingen. Giuliano Balestra var också den som inspirerade till att starta en gitarrtävling i Finland.

Så 1983 arrangerades, på Kais initiativ, den första gitarrtävlingen i Jyväskylä och nu våren 2002 arrangerades tävlingen för femte gången. Det är ett stort arbete, med pengar från lokala sponsorer, stiftelser och institutioner. Allt som allt är ett 10-tal personer involverade i arbetet. Tävlingen har i Finland blivit en viktig händelse för att hos allmänheten sprida kännedom om den klassiska gitarren och kanske framför allt för att ge unga finska gitarrister en möjlighet till publicitet och konserter. För framtiden planeras tävlingen återkomma med tre års intervall och redan nästa gång 2005, hoppas man kunna ge gitarrister från hela Skandinavien möjlighet att delta.